Rekentool Jaartaak

Met de rekentool kun je globaal kijken of je jaartaak klopt.
De getallen waarmee gerekend is komen uit de CAO PO 2016/2017.
Zo is de Normjaartaak max. 1659 uur en de maximale lessentaak 930 uur. Hoofdstuk 2.10.1 en 2.
Alle taken, zowel lesverwant en andere taken, worden met instemming van de PMR in uren vastgelegd .
Verder zijn er uren voor individuelescholing (83) en duurzame inzetbaarheid (40).